Có th vic thc hin các sn phm tùy bin, ph kin dng ng m^ong hàn, ng mt bích, ng thép
 
 
Sn phm bán tt
Sn phm chính
 

Nhà sn xut ca ng ph kin m^ong hàn, ng mt bích, ng thép

Establishedin nam 2001, Cangzhou Donghai ng Din Lp C^ong ty TNHH ta lc ti thành ph Cangzhou inMengcun County tnh Hà Bc Trung Quc và ng quê hng fittings.Covering mt din tích 70.000 mét vu^ong vi 200 ngi, chúng t^oi dng du nhìn threein quy m^o. CangzhouDonghai din C^ong ty Lp ng, Ltd là mt nhà máy chuyên nghip Trung Quc. Mt bích và ph kin dng ng trong vt liu thép carbon, thép hp kim thép andstainless là sn phm chính ca chúng t^oi, mà thng dc s dng trong các l~inh vc du khí, hóa cht, din ht nh^an, x^ay dng, làm giy dóng tàu và nh vy. Hp tác l^au dài ltt bánh xích vi CNPC, Sinopec và CNOOC ..

  • Cangzhou Donghai ng Din Lp C^ong ty TNHH
  • ADD: thành ph Mengcun qun Cangzhou tnh Hà Bc Trung Quc
  • Tel: + 86-317-6811288, 6859399, 6859899
  • Fax: + 86-317-6813288
  • E-mail: dhpipes@sohu.com