Có thể việc thực hiện các sản phẩm tùy biến, phụ kiện đường ống mông hàn, ống mặt bích, ống thép
 
 
Tour du lịch của công ty
 

 

 
Tấm bảng gắn ở cửa công tyvào Mặt trậnmàn hình Mảng bámbên ngoài của hội thảo
 

6.000 tấn Máy épMáy Elbow20.000 tấn Lạnh Vẽ Máy TeeTee Máy vát
 

Kiểm tra độ bền kéo Máyảnh hiện tại của tác động kiểm tra máysiêu âm khuyết tật dòsiêu âm tường dày cụ đo lường